دیجیتال ماموگرافی استریوسکوپی چیست؟

 

دیجیتال ماموگرافی استریوسکوپی چیست؟

شاید روش تصویربرداری سه بعدی از پستانها روش دقیقتری برای تشخیص سرطان پستان باشد این فناوری را ماموگرافی دیجیتال استریوسکوپی دیجیتال می نامند.اولین برتری این تکنیک در مقایسه با دیگر روشهای تصویر برداری از بافت پستانها کشف توده هایی است که در ماموگرافی استاندارد و معمول حذف یا اصطلاحاً missed می شوند.برخی از این توده های حذف شده خوش خیم هستند اما برخی دیگر سرطانزا می باشند که تشخیص به موقع و دقیق آنها اهمیت بسیار زیادی دارد.مزیت دیگر ماموگرافی دیجیتال استریوسکوپی کشف کلسیفیکاسیونهای بد خیم می باشد.این فناوری همچنین به رادیولوژیست اجازه می دهد تا تصویر تمام حجم سینه را در نمای مقطع به مقطع در اختیار داشته باشد و از آنجایی که تمام عمق بافت را به نمایش می گذارد کمک شایانی در تشخیص سرطان به پزشک می نماید در ضمن این روش امکان رویت توده هایی که در روشهای دیگر به علت همپوشانی توسط بافت نرمال سینه قابل رویت نیستند را امکان پذیر می نماید.ماموگرافی دیجیتال استریوسکوپی آینده ای امیدوار کننده را در تشخیص سرطان سینه نوید می دهد.

 


/ 0 نظر / 139 بازدید