CT Laser Mammography

مزایای دستگاه

از نور لیزر بی ضرر برای تصویر برداری استفاده میشود . اشعه یونیزان ایکس در آن کاربردی ندارد.

از کمپرسشن پستان در هنگام تصویر برداری استفاده نمی شود وبیمار در هنگام تصویر برداری راحت ودر وضعیت دراز کش قرار دارد .

در پستان های دنس که در ماموگرافی معمولی تشخیص ضایعات مشکل ویا غیر ممکن است براحتی ضایعه را پیدا می کند .

در ماموگرافی معمولی ضایعات باید به اندازه حداقل1cm  باشند تا دیده شوند ومشاهده ضایعه یک سانتی متری در نسج پستان تقریبا با متاستاز لوکال همراه است . در این روش ضایعات دراندازه حدود   2_3 میلیمتر   تشخیص داده میشوند(هر بافت نئوپلازیک بیش از دو میلی متر برای زنده ماندن نیاز به عروق مغذی (angiogenesis  ) دارد ولذا درمان بموقع با برداشتن اصل توده و اطراف آن وترمیم پلاستیک بدون ماستکتومی رادیکال امکان پذیر است .اگر پس از لومپکتومی وترمیم پروتز گذاشته شود امکان بررسی مجدد با پروتز هم وجود دارد که در ماموگرافی معمولی چنین قابلیتی وجود ندارد. ام آر آی نیز در موارد پروتز محدودیت هائی دارد.

در این روش هر وقت ضایعه ای در پستان دیده شود یعنی pathologic angiogenesis  دارد وبدخیم است ونیاز به بیوپسی تشخیصی ندارد .

اگر ضایعه ای در ماموگرافی معمولی دیده شود وامکان بیوپسی از آن مشکل باشد ورادیولوژیست وجراح بین خوش خیم وبدخیم بودن آن مردد باشند با این روش به آسانی ماهیت ضایعه مشخص می گردد. لذا از بیوپسی های مشکل وغیر ضرور می کاهد .

/ 0 نظر / 21 بازدید