مقایسۀ GammaKnife وCyberKnife

مقایسۀ GammaKnife و CyberKnife

به هر کدام از سایتهای سازندۀ این دو محصول که مراجعه کنید سعی به تبلیغ به نفع خود دارند و محصول خود را به تر جلوه می دهند، اما در کل می توان به مقایسه کلی زیر پرداخت. ولی در ابتدا توضیح مختصری در مورد CyberKnife :

CyberKnife چیست؟

سایبرنایف نام ثبت شدۀ یکی از انواع پرتو درمانی های استرئوتاکسیک (یا جراحی غیر تهاجمی بوسیله تشعشع) است. که دستگاه آن دارای سه قسمت اصلی است:1- شتاب دهدنده خطی سبک پیشرفته 2- روبات برای دستیابی به زوایای مختلف بازو 3- دوربینهای متعدد اشعهX برای عکسبرداری و مجهز به نرم افزار های محاسباتی.

مدت زمان درمان بوسیله این روش بین 30 تا 90 دقیقه است.

این روش بسیار شبیه روش IMRT است با این تفاوت که در اینجا بوسیلۀ بازوی متحرک نقاط مختلف بدن هدفگیری می شود.

مقایسه با چاقوی گاما:

CyberKnife

Gamma Knife

تنها از یک منبع شتابدهنده خطی استفاده می شود.

از 201 منبع کبالت برای هدف گیری استفاده می شود

مجرای اشعه، متحرک است

مجرای اشعه، ثابت است

دقت آن حدود 1mm است

دقت آن حدود 0.3mm است

دوز تابشی به بافتهای خارج تومور 2 تا 6 برابر روش چاقوی گاماست

دوز تابشی به بافتهای خارج تومور کم است

برای تمام بدن می توان از این روش استفاده کرد

منحصرا برای مغز قابل استفاده است

بدلیل امکان تحرک سر و بدن امکان خطا وجود دارد

چون سر بوسیله کلاه چاقوی گاما ثابت و بی تحرک نگه داشته می شود امکان خطا کمتر است

برای مریض راحت تر است چون بدن او بسته نیست

ممکن است برای مریض خوشایند نباشد چون سر مریض بی تحرک نگه داشته می شود

یک یا چند بار درمان در دورۀ روزانه می تواند اعمال شود

در یک بار می توان به درمان نایل شد

هدف هر 10 ثانیه یک بار مورد اصابت قرار می گیرد

هدف در هر ثانیه 10 بار مورد تابش قرار می گیرد

 

مطلب از : نوید خالقی

منبع: منبع: http://www.radiation.ir

 

/ 0 نظر / 14 بازدید