ماموگرافی دیجیتالی از GE Healthcare

در سال 2000 ، GE Healthcare  ماموگرافی دیجیتالی را معرفی کرد که ارتقاء مراقبت سلامت را در زنان نشان می داد. تقویت تصویربرداری دیجیتالی به صورت واضح بوده و منجر به تشخیص سریع در زمینه مراقبت بیماران بوده است.  سطر تولید ماموگرافی GE'SSenographe Essential ( سونوگرافی ضروری)Senographe DS ( سونوگرافی DS )Senographe 2000D ( سونوگرافی 2000D )Seno Advantage Workstation ( پیشرفت ایستگاه سونوگرافی )مزایای ماموگرافی دیجیتالی در تماس با بیمار، کلینیکی و پذیرش برای بیمار ...کاهش حافظه غیر ضروری بیشتر از 20 درصد- کاهش استرسهای بیمار- کاهش عرضه و ارائه مقدار دز موثر.برای کلینیک...
       کیفیت تصویربرداریرا با پردازش الگوریتم افزایش دهید
       اصلاح contrast برای ارتقاء تشخیص
      افزایش دامنه دینامیک با زمینه کامل ( FFMD ) توسط تصویربرداریارتقاء فرصتها در زمینه مصارف جدید مانند ابزار قبل جراحی کاهش استرسهای کلینیکی کار پژوهیSenographe Essentialمحلول برای میزان بالا با گوناگون جمعیت بیماری سونوگرافی GE بصورت ماموگرافی دیجیتالی ضروری است. دستگاه تصویربرداری دقیق تقریبا به هر زنی اجازه میدهد که با عرضه منفرد یا به صورت موج یاب بزرگ به اسانی با تصویربرداری وسیع breast هماهنگ میشود.
قابلیتهای دیجیتالی جریان کار و تصویربرداری 3D ( در سه بعد) را به صورت بهینه فراهم میکند و قابلیت مداخله برای ماموگرافی فراهم میکند.  موج یاب وسیع به صورت خاصی برای ماموگرافی به اندازه cm31*24طراحی شده است وزمینه وسیعی را فراهم میکند.
  ادغام بی وقفه و تصویر بهینه ای در چارچوب عکسبرداری ایجاد می شود. طراحی کار پژوهی برای کل کارمندان بالینی بصورت کارامد فراهم میشود. تقویت بازدهی FFDM
Senographe DS
عکسبرداری به میزان بالا با بالینی چند منظوره ترکیب میشود.سونوگرافی DS با قابلیت انعطاف پذیری تلفیق میشود و انتخاب محلول ماموگرافی برای تصویربرداری breast بکار میرود. لامپ تصویر به اهستگی بصورت متراکم شده برای راحتی بیمار عرضه میشود. سیستم سونوگرافی با صفحه نمایش ادغام میشود، تشخیص و تداخل در سیستم ایجاد میشود. با انتخاب stereotaxy ، تاثیر هزینه بصورت اختصاصی با اتاق تداخل ایجاد میکند.
مسیر دو جانبه منحصر به فرد اند( قطب مثبت) با مولیبدیوم / فیلتر رادیوم در طول انواع بافت breast افزایش می یابد. پارامترهای بهینه اتوماتیکی بطور موثری افزایش می یابد. شبکه ضریب هوشی دقیق ، تصویربرداری واضحی را ایجاد می کند.( حتی برای نسج دنسیتی((dens tissue )
Senographe 2000D
کیفیت دیجیتالی و قابل اطمینان بودن GE در هزینه سیستم
تمام زمینه دیجیتالی سونوگرافی 2000D با جریانات برنامه وسیعی ترکیب میشود.راه حل مناسب در زمینه هایی است که با هزینه محدود تکنولوژی ماموگرافی دیجیتالی را عرضه میکند. فعالیت کارپژوهی و بی وقفه به تکنولوژیست کمک میکند که به ازمایش در زمینه بیماری متمرکز شود.  صفحه منحصر به فرد موج یاب کیفیت تصویربرداری بهتری را فراهم میکند. ویژگیهای اتوماتیکی بصورت سریع و اسان ادامه می یابد. ویژگیهای بالینی پیشرفته مانند انرژی دوجانبه ، در مقایسه با توموسینایسس(tomosynthesis )کیفیت تصویربرداری بهتری را ایجاد می کند.
دسترسی متقابل و ایرودینامیک جریان کار
دوطبیب در اولویتهای تصویربرداری یکسان breast مساعدت نمودندو سهیم شدند.بازنگری ایستگاه به سفارشات مصرف کنندگان اجازه میدهد که نمایش تصویربرداری و بازنگری نیروی سونوگرافی 2000D با سرانگشتان شما را ایجاد میکند. بر اساس ایستگاه GE ایجادشده ایستگاه AW ، ایستگاه R تداخل شبیه سازی فیلم تکنولوژیهای کنترل از طریق تحلیل و تجزیه اسان و پیشرفت جزئیات تصویربرداری سینه صورت میگیرد.
-با تماس پائین ، بررسی ایستگاه کلینیکی پیشنهاد میشود.
-پیشرفت سونوگرافی بررسی ایستگاه کاری
-حفظ اطلاعات بیشتر با چند مدالیته بودن و بررسی نقطه مفرد تصویربرداری
تولیدی . اتصالی. تشخیص مطمئن. مزیت سونوگرافی در ایستگاه کاری با حداکثر نیرو و اجرای ضرورت سونوگرافی باسیستم های ماموگرافی دیجیتالی DS عرضه میشود.
بر اساس ایستگاه GE Healthcare ، پروتکل(AW ) ویژگیهای مزایای ایستگاه سونوگرافی با دو محلول بالا کنترل میشود. و در ظرف چند ثانیه تصویربرداریbreast گرفته میشود. دستگاه سوم برای تصویربرداری چند جهتی و ثبت اطلاعات بیمار قابل دسترسی است.بررسی دستگاه پیشرفته سونوگرافی نیروی تصویربرداری را راه اندازی میکند.
مشخصات انعکاسی به تصویربرداری اجازه ان را می دهد که با پردازش بالا نشان داده شود و یا به صورت خودکار یا به صورت دستی با دکمه ساده قابل رویت شود.  مصرف گر اختصاصی پروتکلها ، ابزار و انتخابات به حداکثر میرسد. صفحه کلیدها عملکرد انگشتان را نشان میدهد.ارتباط ذخیره سازی از طریق DICOM و سایر قالبها صورت میگیرد.