stents_narenji_ir.jpg

محققین ژاپنی آلیاژی از آهن ساخته اند که علاوه بر دارا بودن قابلیت ارتجاعی، از استحکام ویژه ای نیز بر خوردار است.

 

قابلیت تورق و فرم دهی ویژه این آلیاژ به گونه ای است که محققین می گویند از این آلیاژ می توان در اعمال جراحی پیچیده قلبی و مغزی و همچنین بازسازی ساختمان های زلزله زده استفاده نمود.

 

در حال حاضر از آلیاژ نیکل و تیتانیوم برای ساختن لوله هایی که بتوانند رگ های خونی قلب را باز نگه داشته و از انسداد آنها جلوگیری کنند، استفاده می شود. اما ضخیم تر بودن لوله ها از قطر رگ های خونی مغز، امکان استفاده از آنها را برای اعمال جراحی مغز غیرممکن ساخته است.

 

به گفته محققین ژاپنی، استحکام آلیاژ ساخته شده دو برابر آلیاژ نیکل و تیتانیوم است. همچنین قابلیت ارتجاعی آن امکان ساخت لوله ای با قطر کمتر را فراهم می آورد که مشکلات جراحی را مرتفع ساخته و امکان استفاده از آن را علاوه بر قلب، برای مغز نیز مهیا می کند.

 

در کنار کاربرد پزشکی، در حجم انبوه می توان از این آلیاژ برای باز سازی ساختمان های زلزله زده نیز استفاده کرد. گفته می شود که این آلیاژ می تواند ساختمان ها را دوباره به شکل هندسی اولیه شان برگرداند.

 

اطلاعات بیشتر