مهندسین پزشکی دانشگاه اونتاریو توانستند با استفاده از ذرات نانو در جداره لنز های هیدرو ژلی سخت چشم، راهی جدید برای کنترل نوسانات قند خون مبتلایان به دیابت پیدا کنند.

 

احتمالا در آینده نزدیک مبتلایان به دیابت می توانند به جای استفاده از دستگاهای اندازه گیری قند خون از این لنز ها برای کنترل نوسانات قند خون استفاده کنند. ذرات نانوی به کار رفته در این لنز به تغییرات قند خون حساس هستند و با تغییر میزان قند باعث تغییر در رنگ لنز می شوند.

 

این ذرات در ضمن یک واکنش شیمیایی با گلوکز موجود در اشک چشم تغییر رنگ داده و نوسانات قند خون از طریق لنز چشم بیمار اندازه گیری می شود.

 

محققین بر این باورند که این فن آوری علاوه بر عرصه پزشکی می تواند در صنعت مواد غذایی در زمینه ساخت فویل ها و روکش های حساس نسبت به فساد مواد غذایی نیز کاربرد داشته باشد. به هر حال شاید علاوه بر ساختن لنزهایی که استفاده پزشکی دارند نوعی از این لنزها هم ساخته شود که در ساعات مختلف شبانه روز تغییر رنگ دهد و عصرها نارنجی بشود.